Product

 

Petunjuk Permainan W= Untuk maju kedepan A= Untuk maju kekiri S= Untuk maju kebelakang D= Untuk maju kekanan Space= Untuk menembak